Grundämnen/Yttrium (Y)

Grundämnet Yttrium (Y, 39)

Här kan du läsa mer om grundämnet Yttrium. Grundämnets kemiska symbol är Y och det engelska namnet för grundämnet är Yttrium. Atomnumret för Yttrium är 39, och den relativa atommassan hos Yttrium är 88.90585 u. Grundämnesklassificeringen för Yttrium är Övergångsmetaller, och grundämnet tillhör grupp 3 och period 5 i det Periodiska systemet.

Densiteten hos Yttrium är 4450 kg/m3 . Smältpunkten hos Yttrium är 1768 Kelvin (1495 ℃). Kokpunkten hos Yttrium är 3200 Kelvin (2927 ℃). Yttrium upptäcktes år 1794 av Johan Gadolin.

Till höger (eller under om det är så att du använder en mobiltelefon eller en enhet med mindre skärm) hittar du informationen ovanför för grundämnet Yttrium arrangerat i tabellform, vilket kan vara lättare att läsa och använda ifall du vill kvantifiera informationen på ett mer organiserat sätt.

Läs mer om grundämne yttrium på vår större systersajt om det Periodiska systemet Grundämnen.com.


Data om grundämne Yttrium

Kemisk symbol
Y
Engelskt namn
Yttrium
Grundämnet tillhör klass
Övergångsmetaller
Atomnummer
39
Grupp
3
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
88.90585 u
Densitet
4450 kg/m3
Smältpunkt
1768 K   (1495 ℃)
Kokpunkt
3200 K   (2927 ℃)
Upptäckt år
1794
Upptäckt av
Johan Gadolin