Grundämnen/Fosfor (P)

Grundämnet Fosfor (P, 15)

Här kan du läsa mer om grundämnet Fosfor. Grundämnets kemiska symbol är P och det engelska namnet för grundämnet är Phosphorus. Atomnumret för Fosfor är 15, och den relativa atommassan hos Fosfor är 30.973762 u. Grundämnesklassificeringen för Fosfor är Polyatomiska icke-metaller, och grundämnet tillhör grupp 15 och period 3 i det Periodiska systemet.

Densiteten hos Fosfor är 1820 kg/m3 . Smältpunkten hos Fosfor är 317 Kelvin (44 ℃). Kokpunkten hos Fosfor är 553 Kelvin (280 ℃). Fosfor upptäcktes år 1669 av Hennig Brand.

Till höger (eller under om det är så att du använder en mobiltelefon eller en enhet med mindre skärm) hittar du informationen ovanför för grundämnet Fosfor arrangerat i tabellform, vilket kan vara lättare att läsa och använda ifall du vill kvantifiera informationen på ett mer organiserat sätt.

Läs mer om grundämne fosfor på vår större systersajt om det Periodiska systemet Grundämnen.com.


Data om grundämne Fosfor

Kemisk symbol
P
Engelskt namn
Phosphorus
Grundämnet tillhör klass
Polyatomiska icke-metaller
Atomnummer
15
Grupp
15
Period
3
Relativ atommassa
Atommassa
30.973762 u
Densitet
1820 kg/m3
Smältpunkt
317 K   (44 ℃)
Kokpunkt
553 K   (280 ℃)
Upptäckt år
1669
Upptäckt av
Hennig Brand